Kersteditie Kringblad

dinsdag, 18 december 2018

Kersteditie KringbladDe Kersteditie van ons Kringblad is weer uit. Dit nummer is gewijd aan een nieuwe ontwikkeling: de internationalisering van on­ze Kerk. Terwijl het religieuze zintuig van vele West-Europeanen insluimert, worden on­ze kerken steeds meer bevolkt door christenen uit andere werelddelen.

We hebben gelovigen uit de vier windstreken gevraagd om hun erva­ringen aan ons me te delen. Mensen uit Midden- en Oost-Europa, uit Noord-Amerika en Latijns Amerika vertellen over de Kerk in hun vader­land. Uit hun bijdragen blijkt hoe zij het ervaren hebben om - met hun eigen religieuze en culturele achtergrond - lid te worden van de Kerk­ge­meenschappen in onze geseculariseerde Lage Landen.

Daarmee getuigt dit Kringblad van een Kerk die universeel is en die het nooit ontbreekt aan dynamiek en levenskracht. Het is dankzij deze vitaliteit van het Lichaam van de Wereldkerk dat ook de Kerk in onze streken opnieuw tot bloei zal komen. Bouwstenen daarvoor vindt u in de verschillende artikelen. Ik wens u veel leesplezier toe.

Mede namens de staf, de docenten en de studenten van onze seminariegemeenschap wens ik u van harte een Zalig Kerstmis toe. Moge 2019 een jaar van genade worden onder de zegen en de bescherming van de Heilige Familie.

F. De Rycke, rector Sint-Janscentrum

Gebedskring

Wij zijn u zeer erkentelijk voor uw gebed en voor uw steun. Indien u andere mensen kent die willen bidden om roepingen en die interesse hebben in ons Kringblad, kunt u hun naam graag aan ons doorgeven (info@sint-janscentrum.nl of +31 (73) 612 30 55), dan sturen we ook hun heel graag kosteloos ons contactblad toe.

Veel leesplezier met dit Kerstnummer van het Kringblad!Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook