Topsprekers bij colloquium

Geïnteresseerden welkom op zaterdag 21, maandag 23 en dinsdag 24 februari 2015

donderdag, 5 februari 2015

Colloquiem - Godsdienstvrijheid, relativisme en secularisatieOnlangs vierden we dat 25 jaar geleden de Berlijnse Muur viel, die als een wonde Europa verdeeld hield. Historici zijn het erover eens dat paus Johannes Paulus II, de Pool die bisschop van Rome werd en zo in zijn persoon de tegenstelling tussen Oost- en Westeuropa overbrugde, een belangrijke rol heeft gespeeld bij de val van de Muur en de hereniging van Europa.

Samen met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau (opgericht door de Poolse paus zelf) en het Institut d’Études Théologiques te Brussel organiseert het Sint-Janscentrum een internationaal colloquium ter herdenking van de val van de Muur. Met academici uit verschillende landen willen we reflecteren over de maatschappelijke en religieuze ontwikkelingen die zich in de afgelopen kwarteeuw voorgedaan hebben. Met name willen we ons beraden over de vragen hoe het staat met godsdienstvrijheid en andere religieuze idealen, die de val van de Muur mede veroorzaakt hebben, en wat de betekenis is van de Kerk en van godsdienstige gemeenschappen in de huidige samenleving.

Godsdienstvrijheid, relativisme en secularisatie in onze moderne samenleving en de gevolgen voor de positie van de Kerk 

Prof. Thomas SödingDe openingslezing van het colloquium wordt verzorgd door Prof. Dr. Thomas Söding, exegeet van de Ruhr-Universität Bochum. Söding is een geleerde van wereldfaam. Paus Benedictus XVI vroeg hem, als vakman, om zijn aanmerkingen te geven bij de drukproeven van de Jezusboeken van de paus.

Programma

zaterdag 21 februari

18.00 uur: ontvangst met koffie
18.30 uur: openingslezing door prof. dr. Th. Söding, consultor van de Pauselijke Raad voor de Nieuwe Evangelisatie
aansluitend: aangeklede receptie

maandag 23 februari

Mgr. A. Léonard Quelques aspects positifs de la sécularisation du point de vue philosophique et théologique.
I. Verhack Dieu évacué, Dieu retrouvé? Ce que la sécularisation nous donne à penser.
A. Jerumanis Memoria passionis à l’époque de la globalisation. L’identité ouverte
A. Baron Ancient philosophy as the fundament of the present European culture.
H. De Dijn Late modernity: liquid values and nameless institutions.
J. Vijgen The confessional Catholic State and Dignitatis Humanae. Did anything happen?
-
W. Zyzak The Catholic concept of faith and tolerance. Inspiration of Pawel Wlodkowic.
K. De Brabander Church and religion in a non-Christian society. Can we draw lessons from Antiquity and the Early Church?
Z. Kijas La vraie liberté est la savante dépendance
P. Lens op Déconstruire les murs, sans se perdre. La liberté dans le contact
J. v. Banning sj Was wir bringen. Ist Goethe’s Anliegen noch immer ein Ideal für heutige Theologie-Dozenten?
J. Wouters The Place of Religion and Churches in the European Union
J. Van Reeth Une société qui sombre dans le néant?

dinsdag 24 februari

H.-B. Gerl-Falkovitz À Dieu? Postsäkuläre Möglichkeiten der Gottesrede.
H. Slawinski Religious freedom and the Church’s mission of preaching the Word of God
M. Gielis / G. Gielis The Gospel in or from the heart. The actuality of the discussion about dogma and tolerance between Erasmus, Luther and the Louvain theologians
Mgr. S. Van Calster Sécularisation, mass média et canonisations
F. Alting von Geusau The past is not another country... ...nor is the future!
O. Bonnewijn La famille postmoderne
-
D. Lebrun La sécularisation selon Charles Taylor
M. Introvigne Intolérance et discrimination contre les chrétiens en Europe et Amérique du Nord.
J. Dziedzic Religiosität und moralischen Einstellungen in Europa nach der Wende
V. Neckebrouck Liberté religieuse, relativisme et sécularisation selon Alexis de Tocqueville
B. Pottier sj La déclaration Dignitatis Humanae de Vatican II sur la liberté religieuse, 50 ans après; Continuité ou discontinuité du discours de l’Eglise catholique sur la liberté religieuse?
F. De Rycke Glückseligkeit, die über die Mauer hinausgeht

Kosten en aanmelden

Het bijwonen van de openingszitting is gratis. Voor studenten is verder een prijs vastgesteld van € 10 per dag (volpension) en € 20 voor het volledige programma, terwijl wij een bijdrage van € 20 per dag vragen van docenten en € 40 voor het volledige programma. Indien u bij ons wilt overnachten, gelieve u dit tijdig aan te geven, alsmede voor hoeveel nachten.Videogetuigenissen

Getuigenis van paus Franciscus
Getuigenissen van paus Franciscus
en vele anderen

Rondgang

Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum
Neem een kijkje in het Sint-Janscentrum

Relikwie paus
Johannes Paulus II

Relikwie van paus Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum mag zich
verblijden in een bijzondere band
met paus Johannes Paulus II.

Academische samenwerking

Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II
Het Sint-Janscentrum is een academische samenwerking aangegaan met de Pauselijke Universiteit Johannes Paulus II te Krakau.
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook